Evro

ПЛОВДИВ И СТАРИЯ ГРАД

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

  • Град Пловдив е вторият по големина град в България след столицата София.
  • Живописното му разположение на 6 сиенитни хълма /в миналото 7/, през които тече река Марица, както и централното му разположение между Севера и Юга, Изтока и Запада, отдавна са причина градът да бъде обект на интерес от различни племена.
  • Пловдив е един от най-древните градове не само в България, но и в Европа.
  • През своята 8 –хилядна история, той е бил населяван от различни народи – траки, римляни, византийци, османци, българи, всеки от които е оставил част от своя дух и културно наследство. На територията на града могат да се открият културно-исторически забележителности от всички тези епохи, които и днес привличат гостите и жителите на града.
  • Безспорно най-посещаваната част в Пловдив е Старият град. Живописно разположен върху 3 от хълмовете-Небет, Джамбаз и Тексим тепе, Старият град е съсредоточил на своята територия най-интересните обекти от различни исторически периоди. Тук може да видите Античния римски театър, останки от тракийска крепост на Небет тепе, Източната римска порта на града /Хисар Капия/и много други, както и над 200 автентични къщи от епохата на Българското Възраждане.